Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

pamparejra
5104 f1d8 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowhatever nowhatever
pamparejra
pamparejra
6240 da75 420
Reposted fromspokodama spokodama viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pamparejra
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pamparejra
4186 8b8d 420

October 09 2017

pamparejra
6404 c4e2 420
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasoko soko
pamparejra
2570 e6b6 420
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viasoko soko
pamparejra
A chociaż nic o sobie nie wiemy, to z pewnością mamy jedną cechę wspólną: wszyscy dobrze pamiętamy rzeczy, o których chcielibyśmy zapomnieć. Zapominamy zaś to, o czym warto pamiętać. 
— Anna Dutkiewicz
Reposted fromselsey selsey viasoko soko
pamparejra
8271 693d 420
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viasoko soko
pamparejra
1106 673c 420
Reposted fromnyaako nyaako viasoko soko
pamparejra
3456 5c42 420
Reposted fromrisky risky viasoko soko
Znasz ten ból kiedy uczucia biorą nad Tobą władzę?
— (via irracjonaliz-m)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasoko soko
7197 529d 420

24ribs:

Always

pamparejra
2345 4a77 420
Reposted fromnever-mind never-mind viadisheveled disheveled
pamparejra
3920 010c 420
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafremde fremde
pamparejra
7833 e80e 420
JERZY PILCH - "WYZNANIA TWÓRCY POKĄTNEJ LITERATURY EROTYCZNEJ"
8099 fe0a 420

jbfrasier:

Neat

Reposted fromsimonsayer simonsayer vianoisetales noisetales
pamparejra
8696 5bda 420
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
9671 2407 420
Reposted fromcaptainsplat captainsplat vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl