Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

9671 2407 420
Reposted fromcaptainsplat captainsplat vianoisetales noisetales
pamparejra
5025 170e 420
Reposted fromsavatage savatage viainvincible invincible
pamparejra
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
pamparejra
0776 4e10 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalinowowa malinowowa
pamparejra
0921 2f6f 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamalinowowa malinowowa
pamparejra
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
pamparejra
5446 2ed1 420
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viairmelin irmelin
5738 c7a2 420

monolime:

The Queen in the North

Reposted from1love1hope 1love1hope viairmelin irmelin
pamparejra
3180 7e10 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaHoHo HoHo
pamparejra
7168 b9ba 420
Miłosz Biedrzycki, Wróg bliźni (fragment)
pamparejra
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
2476 e713 420
3169 a76a 420

windypoplarsroom:

Eri Iwasaki

pamparejra
2260 fdad 420
pamparejra
5642 cea0 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viasoko soko
pamparejra
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaheparyna heparyna
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viasoko soko
pamparejra

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viasoko soko
pamparejra

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl