Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

pamparejra
5758 29d1 420
Reposted fromkrzysk krzysk
pamparejra
3092 4ad6 420
Reposted fromjdeg jdeg viazapachsiana zapachsiana
pamparejra
3845 ee5f 420
Reposted fromkyte kyte viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pamparejra
pamparejra
pamparejrahow I plan to live my life
pamparejra
5953 908b 420
Reposted fromDennkost Dennkost viazapachsiana zapachsiana

May 17 2017

pamparejra
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

May 11 2017

pamparejra

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viasoko soko
pamparejra
1798 87c4 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasoko soko
pamparejra
7731 0bb4 420
Reposted fromdaelmo daelmo viajethra jethra
pamparejra

Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.

— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viajethra jethra
3042 1781 420

They grow up so fast

Reposted frommyry myry viajethra jethra
pamparejra
8243 0fe0 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajethra jethra
pamparejra
Reposted fromsuperfly superfly viajethra jethra

May 04 2017

pamparejra

April 20 2017

7980 ba31 420
Reposted fromwowimtired wowimtired viahysterie hysterie
1637 40c1 420
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viahysterie hysterie
pamparejra

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaCut Cut
pamparejra
1981 97d9 420
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl