Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2016

pamparejra
2111 7849
Reposted fromsaiwala saiwala viairmelin irmelin
pamparejra
6043 eaf6 420
Reposted fromrol rol viaSurvivedGirl SurvivedGirl
pamparejra
Spraw, żeby twoje wybory miały znaczenia. Rób to, co daje ci szczęście. Powiedz ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Nie czekaj na lepszy moment. Zrób to teraz.
— Cathy Kelly – Raz w życiu
pamparejra
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromostatni ostatni viaSurvivedGirl SurvivedGirl
pamparejra
Nie chcę, żebyś umawiał się  z innymi. Być może to dla Ciebie za mało, ale staram się. Pragnę żebyś umawiał się tylko ze mną. To tyle. Poza tym, że bardzo boję się Ciebie chcieć. Strach oznacza, że mam jeszcze coś do stracenia. Nie chcę Cię stracić.
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaNocturia Nocturia
pamparejra
3758 29a0 420
pamparejra
5252 99b9 420
Reposted fromsuicide-scherzo suicide-scherzo viaNocturia Nocturia
pamparejra
8839 ec8b 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vialexxie lexxie
pamparejra
Grzegorz Religa: – Dla mnie to było niesamowite. Nawet nie umiem o tym za bardzo rozmawiać... Nie przypuszczałem, że można się tak pogodzić z końcem. Nie poddać, ale pogodzić. Przyszła pora i już. Umrze i nic się wielkiego nie wydarzy. Takie miał podejście: nic wielkiego się nie dzieje. Nie ma mnie na rybach, ale świat się od tego nie zmieni. Nie siedziałem w jego głowie, ale jestem przekonany, że on rzeczywiście tak myślał. Był pewien, że gdy umrze, nic się nie stanie. Świat będzie trwał.
— ,,Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga"
pamparejra
6240 c70f 420
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
pamparejra
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal vianikotyna nikotyna
pamparejra
8888 5468 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamy-life my-life
pamparejra
Kłamstwem jest, że czas leczy ra­ny. Po prostu o czymś nie pamiętamy, dopóki znienacka nie przyjdzie taka noc, w której wszystko wraca, w której wszystko nam się przypomina, w której ból rozsadza nas od środka. 
— Połamana na miliony małych kawałeczków.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viamy-life my-life
pamparejra
3088 15b4 420
pamparejra
pamparejra
pamparejra
9272 9eaf 420
pamparejra
Nieustannie porównujemy się z innymi. Kiedyś porównywałaś się z najfajniejszą dziewczyną w klasie, teraz - z setkami znajomych na Facebooku. Oni wydają książki, dostają nagrody, zaręczają się i rodzą dzieci. Masz nieustający dostęp do życia innych osób, które dzielą się tylko sukcesami. Jak tu nie czuć się gorszym? Jak nie pragnąć o tym zapomnieć? I nikt nie mówi, co czuje naprawdę. Nie ma przyzwolenia, żeby mówić o swoich słabościach.
— Małgorzata Halber
Reposted frompastelowe pastelowe viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pamparejra
Chciałbym mieć kobietę, z krórą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
— Marek Raczkowski
Reposted frompastelowe pastelowe viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pamparejra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl