Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2016

pamparejra
4821 62df 420
Shut up and take my hugs.
Reposted fromthalahassi thalahassi viainyou inyou
pamparejra
Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
pamparejra


Mark Darcy vs Jack Quant
Reposted fromolewka olewka viamoviesss moviesss
pamparejra
Reposted fromolewka olewka viamoviesss moviesss
pamparejra
Reposted frombluuu bluuu viakrzysk krzysk
pamparejra
1009 d8d8 420
Minłajl in polant
Reposted fromrrandom rrandom viameovv meovv
2364 54e8 420
Reposted fromkulamin kulamin viameovv meovv
pamparejra
6507 dc0c 420
Reposted fromwtulona wtulona viaSurvivedGirl SurvivedGirl
pamparejra
5905 09c1 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSurvivedGirl SurvivedGirl
pamparejra
3478 064d 420
Reposted fromcarameltea carameltea viaszalony-virus szalony-virus
pamparejra
2617 6fbb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaHoHo HoHo

October 06 2016

pamparejra
6706 99e6 420
Reposted fromzuzy zuzy viagdziejestola gdziejestola
pamparejra
7706 f8a0 420
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaj laj
pamparejra
1646 3ee1
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaj laj
pamparejra
9234 5f5e 420
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaj laj
pamparejra
2140 172f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaj laj
pamparejra
0582 992d
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viacherishcherry cherishcherry
pamparejra
1313 2f64 420
Reposted fromkrzysk krzysk viacherishcherry cherishcherry
pamparejra
pogoda na najbliższe 7 miesięcy
Reposted fromtfu tfu viainyou inyou
pamparejra
Reposted fromFlau Flau viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl