Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

pamparejra
9801 678d 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viaoutofmyhead outofmyhead
pamparejra
4742 183b
Reposted fromboris57 boris57 viaoutofmyhead outofmyhead
pamparejra
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viaaneth aneth
pamparejra
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
pamparejra
6765 51b5 420
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
pamparejra
2864 f2ed 420
Reposted fromiloveyou iloveyou viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
pamparejra
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viawbrewzasadom wbrewzasadom
pamparejra
3346 479d
Reposted fromdroID242 droID242 viajethra jethra
pamparejra
5844 fe59 420
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viajustonebullet justonebullet
pamparejra
8030 2ad7 420
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaEdgi Edgi
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope viafoodforsoul foodforsoul
pamparejra
6552 5543 420
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaardnaskela ardnaskela
pamparejra
5883 98d7 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadepresja depresja

July 08 2015

pamparejra
3565 5695 420
Reposted fromroyals royals viama-rzen ma-rzen

July 07 2015

pamparejra
Reposted fromLocco Locco vialexxie lexxie
pamparejra
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
pamparejra
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"

July 02 2015

pamparejra
7818 1d5f 420

June 25 2015

pamparejra
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
pamparejra
8915 8a55 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl