Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

pamparejra
pamparejra
Nie wybierasz kogoś raz na zawsze, tylko wybierasz kogoś codziennie od nowa.
— Volant
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane viascorpix scorpix
pamparejra
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viamahre mahre
pamparejra
7997 33cc 420
Reposted fromnyaako nyaako viaellijah ellijah
pamparejra
0216 fd4f 420
Reposted frommaybelater maybelater viaviolator violator
pamparejra
Z kobietami po prostu tak jest (...) Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez – "Lot królowej"
pamparejra
pamparejra

Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością. Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.

Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.

pamparejra
8113 d343 420
Reposted fromnyaako nyaako viaCari Cari
pamparejra
7588 4b97 420
Reposted fromSandria Sandria viaunicornwanted unicornwanted
pamparejra
Nie zapomnij podziękować Bogu za dzisiejszy dzień... On nie zapomniał Cię dziś obudzić.
— znalezione
Reposted fromtimetolove timetolove viainyou inyou
pamparejra
Cisza, przyjacielu, rozdziela bardziej niż przestrzeń.
— Halina Poświatowska
pamparejra
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
pamparejra
Reposted frommeem meem vianivea nivea
pamparejra

September 20 2016

pamparejra
Porto, Portugal
Reposted frombloodymilk bloodymilk viamalinowowa malinowowa
0403 2c15 420

Istanbul, photographie by Gabriele Basilico

Reposted fromrennish rennish viamalinowowa malinowowa
pamparejra
1621 83b5 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamalinowowa malinowowa
pamparejra
pamparejra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl